Զոհրապ. Երկեր

Զոհրապ Գ.
Ժողովածուում զետեղված են հեղինակի բանաստեղծությունները, նովելները, վեպերը, ինչպես նաև քննադատական և հրապարակախոսական հոդվածները: