Text Rendering: A Teaching Toolkit

Anoush Ayunts, Gayane Altikulanjyan, Ruzan Gabrielyan, Elvira Hakobyan, Mariam Hakobyan, Bella Khachikyan, Inesa Kocharyan, Narine Nersissyan, Vergine Simonyan
Սույն ուսումնաօժանդակ ձեռնարկը միտված է զարգացնելու ուսանողների` օտար լեզվով գրվածքներն ըմբռնելու և հայերենից անգլերեն փաստագրական տեքստեր վերարտադրելու կարողությունները: Ձեռնարկը նախատեսված է համալսարանի անգլիական բաժնի ավարտական կուրսերի ուսանողների և նրանց համար, ովքեր կցանկանան կատարելագործել հայերենից անգլերեն տեքստերի վերարտադրման իրենց ունակությունները: