Տերյան. Բանաստեղծություններ

Տերյան Վ.
Ներկա ժողովածուն ամփոփում է Վահան Տերյանի բանաստեղծական ողջ ժառանգությունը, որը հասել է մեզ: Բանաստեղծությունները դասավորված են ըստ հեղինակի կազմած շարքերի և գրքերի, իսկ շարքերի մեջ չմտած գործերը հավաքված են «Այլ բանաստեղծություններ» և «Սևագրություններ» բաժիններում: Տերյանի գրական ժառանգության մյուս մասերը (թարգմանություններ, հոդվածներ, նամակներ) այս հրատարակության մեջ չեն մտել: