ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Սովորական դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ

Սովորական դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ

Ա. Գ. Ղալումյան, Ա. Վ. Ցուցուլյան, Ա. Ա. Սարգսյան