Տնտեսագիտության տեսություն

Հայկ Սարգսյան, Հասմիկ Մարգարյան
Ուսումնական ձեռնարկը կազմվել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետում դասավանդվող «Տնտեսագիտական տեսություն-1» և «Տնտեսագիտական տեսություն-2» դասընթացների ծրագրերին համապատասխան: Նախատեսված է «Տնտեսագիտություն», «Կառավարում», «Ֆինանսներ» և հարակից մասնագիտությունների ուսանողների, ասպիրանտների և դասախոսների համար: