Րաֆֆի գրաքննադատը և հրապարակախոսը

Աշոտ Հայրունի
Աշխատությունում ամբողջականորեն լուսաբանված են Րաֆֆու գրաքննադատական և հրապարակախոսական հայացքները: Այն նախատեսված է բանասերների, պատմաբանների, ուսանողության և ընթերցող լայն հասարակության համար: