ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Քաղաքական սոցիալականացում

Քաղաքական սոցիալականացում

Հասմիկ Շափաղաթյան
Ժողովածուն նվիրված է քաղաքագիտության արդիական հնչեղություն ունեցող հիմնախնդրի, այն է`քաղաքական սոցիալականացման հասկացութային ապարատի վերլուծությանը, սոցիալականացման հետ անմիջական առնչություն ունեցող քաղաքական մասնակցության երևույթի համալիր հետազոտմանը, այդ թվում`ձևերի,նրա վրա ազդող գործոնների, դրդապատճառների վերհանմանը, ինչպես նաև այդ համատեքստում հարակից ուրիշ հարցերի պարզաբանմանը: Ժողովածուն կարող է օժանդակել ուսանողներին «Քաղաքական սոցիալականացում» դասընթացի տեսական քաղաքական պրակտիկայում և կյանքում, ինչպես նաև հետագա հետազոտական աշխատանքներում կիրառելու համար: