ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Քաղաքական բանակցություններ

Քաղաքական բանակցություններ

Գալստյան Խաչիկ
Աշխատությունը նվիրված է քաղաքական տեսական և գործնական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերի պարզաբանմանը, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության առաջացման, շարժընթացի և կարգավորման հեռանկարների վերլուծությանը: Գիրքը նախատեսվում է քաղաքական բանակցությունների հիմնահարցով զբաղվող քաղաքագետների միջազգայնագետների, ուսանողների Ղարաբաղյան հիմնահարցի բանակցային գործընթացով հետաքրքված ընթերցողների լայն շրջանակի համար: