Պետրոս Դուրյան. Երկեր

Պետրոս Դուրյան
Ժողովածուն ամփոփում է Պետրոս Դուրյանի գրական ժառանգությունը: Այն ընդգրկում է գրողի տաղերը, թատերագրությունները, հրապարակախոսությունը և նամակները: Ժողովածուի հիմքում ընկած է գրողի երկերի գիտական հրատարակությունը` բնագրային մասնակի ճշգրտումներով: