ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություններ

Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություններ

Միքայել Մալխասյան
Մ. Մալխասյանի գիտական հոդվածների ժողովածուի առաջին գրքում ներկայացվում են 2008-2013 թթ. հեղինակի հրատարակած մոտ 40 հոդվածներից և հոդվածաշարերից 21-ը, որոնք հիմնականում նվիրված են պատմական ժողովրդագրության, հայ սփյուռքի պատմության ու աշխարհագրության հիմնախնդիրներին: