Միջին դարերի պատմություն.Հատոր I

Ե.Վ. Գուտնովա, Ա.Ի. Դանիլով, Յա.Ա. Լևիցկի