ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ > ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ > Մարքեթինգային տեղեկատվություն և մարքեթինգային հետազոտություն

Մարքեթինգային տեղեկատվություն և մարքեթինգային հետազոտություն

Շ. Ս. Սահակյան
Ներկայացված են մարքեթինգային տեղեկատվության և մարքեթինգային հետազոտության դերը, կազմակերպումը, մարքեթինգային տվյալների հավաքումն ու վերլուծությունը, շուկայի իրավիճակի հետազոտումն ու շուկայի հատվածի ընտրությունը: Նախատեսված է ուսանողների, ասպիրանտների և մասնագետների համար: