ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ > «Հեռուստաժուռնալիստի վարպետություն» դասընթացի ծրագիր- ուղեցույց

«Հեռուստաժուռնալիստի վարպետություն» դասընթացի ծրագիր- ուղեցույց

Հեղինակներ` Նաղաշ Մարտիրոսյան, Քրիստինե Ալագուլյան, Նանե Վարդանյան, Աստղիկ Ավետիսյան, Վանիկ Հակոբյան
Ուղեցույցում ներկայացված են լրագրողական գործունեության տեսական-ճանաչողական հիմնական սկզբունքներն ու մեթոդները, մեդիատեքստի կառուցման յուրահատկությունները: Նախատեսված է «Հեռուստաժուռնալիստի վարպետություն» դասավանդողների, ինչպես նաև լրագրողական գործունեության հմտություններն ուսումնասիրողների համար: