Հայկական հարցի վավերագրերը

Լեո
Գրք ում ներկայացված են Հայկական հարցի վավերագրերը Լեոյի ուսումնասիրությամբ: Վերատպվում է 1915 թ. հրատարակ թյ նից: Նախատեսված է պատմաբանների և առհասարակ Հայկական հարցով հետաքրքրվողների համար: