Հայ հերոսուհի կանայք

Էդիկ Մինասյան
Գրքում անդրադարձ է կատարվում հայուհիների հերոսական գործունեությանը 20-րդ դարասկզբի հայոց ազատամարտի տարիներին: Առանձին քննության նյութ են հայդուկային (ֆիդայական) պայքարի, Երկրորդ աշխարհամարտի, ինչպես նաև Արցախյան հերոսամարտի մասնակից հայ կանանց սխրագործությունները: