Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում

Ա. Գ. Ճուղուրյան