Գործնական վարժություններ հայոց լեզվից

Գ. Հ. Կիրակոսյան
Աշխատության մեջ առաջադրված բազմազան ու բազմաբնույթ վարժությունները կօգնեն գործնական պարապմունքները նպատակին ու արդյունավետ դարձնելուն, նյութի առավել խորը յուրացմանը: Առաջին պլանի վրա են անթերի խոսք կառուցելու, բառապաշարը հարստացնելու, պատկերավոր լեզվամտածողություն զարգացնելու, մտքերը ճիշտ ու գեղեցիկ արտահայտելու հարցերը: Վարժությունները կազմված են նպատակադրումին համապատասխան մակարդակով և գիտական բարեխղճությամբ: