Գերմանիան 1871-1896 թվականներին

Գևորգ Քիլիմջյան
Երևան, ԵՊՀ, 1978, 92 էջ