ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ > Գենդերային հիմնախնդիրը միջմշակութային ընկալումների համատեքստում

Գենդերային հիմնախնդիրը միջմշակութային ընկալումների համատեքստում

Աննա Հաջի-Հակոբյան
Մենագրության մեջ արծարծվել են գենդերային լեզվաբանության հիմնահարցերը և բազմակողմանի վերլուծության ենթարկվել գենդերային հաղորդակցական վարքագծի տարատեսակ դրսևորումները: Հայերեն և անգլերեն լեզվական նյութը դիտարկվել է միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում: Մենագրությունը նախատեսված է ինչպես գենդերային լեզվաբանությամբ հետաքրքրված ուսանողների համար, այնպես էլ այլ մասնագետների, որոնք միտված են ուսումնասիրել տվյալ դաշտը: