ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ > Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու. Մաս I

Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու. Մաս I

Ալավերդյան Մ., Հարությունյան Տ.,Մելիքյան Շ.