Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու. Մաս I

Ալավերդյան Մ., Հարությունյան Տ.,Մելիքյան Շ.