ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՖԻԶԻԿԱ > Բարձրամոլեկուլային միացությունների ֆիզիկա

Բարձրամոլեկուլային միացությունների ֆիզիկա

Վիգեն Բարխուդարյան
«Բարձրամոլեկուլային միացությունների ֆիզիկա» դասընթացը ուղղորդված է պոլիմերների բնագավառում որակավորված մասնագետներ պատրաստելուն: Դասա- գրքում ներկայացված են պոլիմերների կառուցվածքի, հատկությունների, ստացման, քիմիական ձևափոխությունների և հետազոտման վերաբերյալ ժամանակակից պատկե- րացումները, ինչպես նաև տեղեկություններ են բերված կարևորագույն բնական և սին- թետիկ պոլիմերների վերաբերյալ: Ներկայացված նյութի հիմնարարության և մատչե- լիության շնորհիվ ընթերցողը հնարավորություն կունենա պատկերացում ձևավորելու բարձրամոլեկուլային միացությունների ֆիզիկական բնույթի և յուրահատկությունների վերաբերյալ: Գրքում ներկայացված են նաև նյութեր, որոնք արտացոլում են պոլի- մերային նյութերի վերաբերյալ ժամանակակից նվաճումները: