Ազատագրական պայքարի ուղիներում. Գիրք II

Սիմոնյան Հրաչիկ
Աշխատության մեջ համակողմանիորեն քննության են առնված առաջին համաշխարհային պատերազմին նախորդած տարիներին Հայաստանում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները: Երկրորդ գիրքը ընդգրկում է 1906 թ. օգոստոս – 1907 թ. հուլիս ժամանակահատվածը: