Ազատագրական պայքարի ուղիներում. Գիրք I

Սիմոնյան Հրաչիկ
Աշխատության մեջ համակողմանիորեն քննության են առնված առաջին համաշխարհային պատերազմին նախորդած տարիներին Հայաստանում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները: Առաջին գիրքը ընդգրկում է 1905 թ. հունվար – 1906 թ. օգոստոս ժամանակահատվածը: