Արևմտահայ գրական դիմանկարը

Ա. Մակարյան
Ուսումնասիրությունը նվիրված է արևմտահայ գրական դիմանկարի պատմությանն ու ժանրի գեղարվեստական դրսևորումներին: 1860-1910-ական թվականների արևմտահայ գրականության մեջ ժանրի համակողմանի քննությամբ բացահայտվում են գրական-գեղարվեստական դիմանկարի հղացքային, կառուցվածքային առանձնահատկությունները, գեղարվեստական հատկանիշները: Նախատեսված է գրականագետների, բանասերների, հայ նոր գրականությամբ հետաքրքրվող ընթերցողների համար: