1905-1912 թթ. պարսկական հեղափոխությունը և հայերը

Հրաչիկ Սիմոնյան
Գրքում առաջին անգամ քննության են առնվում Պարսկաստանում սահմանադրական հեղափոխության (1908-1914 թթ.) գործընթացները և հատկապես հայերի դերը այդ շարժման մեջ: Նյութը հիմնականում քաղված է հայկական և ռուսական արխիվային փաստաթղթերից ու ժամանակի հայալեզու և ռուսալեզու մամուլից: Աշխատությունը կարող է օգտակար լինել հայ-պարսկական առնչություններով զբաղվող մասնագետների համար: