Մխիթար Գոշ Վարդան Այգեկցի

Մխիթար Գոշ Վարդան Այգեկցի
Պետհրատն առաջին հերթին ի նկատի է ունեցել միջնակարգ դպրոցների,միջին եվ բարձր դասարանների աշակերտության պահանջները, ինչպես նաև մասսայական ընթերցողների ցանկությունը։