Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը

Ռաֆիկ Նահապետյան
Ծրագիրը նախատեսված է Պատմության ֆակուլտետի «ազգագրություն» մասնագիտացման մագիստրատուրայի I կուրսի ուսանողների համար: