ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ > Գեոմորֆոլոգիայի դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ուսումնամեթոդական ուղեցույց

Գեոմորֆոլոգիայի դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ուսումնամեթոդական ուղեցույց

Էսթեր Մանուկյան
Ուղեցույցում ներկայացված են «Գեոմորֆոլոգիա» դասընթացի դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ուսումնամեթոդական առանձնահատկությունները: Ուղեցույցը նախատեսված է Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Աշխարհագրություն» և «Երկրաբանություն» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև տվյալ ոլորտում զբաղվող մասնագետների համար: