ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Дифференциальные уравнения и вариационное исчисления.

Дифференциальные уравнения и вариационное исчисления.

Л.Э.Эльсгольц