ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմալ կառավարում

Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմալ կառավարում

Վ.Վ. Ավետիսյան, Մ.Պ. Պողոսյան