Հոգեբանության հիմունքներ

Նալչաջյան Ա. Ա.
Դասագիրքը գրված է համալսարանների և մանկավարժական բուհերի ուսանողների, ասպիրանտների և դասախոսների համար: Նրանում հետևողականորեն ներկայացված են ժամանակակից հոգեբանության առավել հուսալի նվաճումները, այդ գիտության զարգացման արդի միտումներն ու նաև հեղինակի երկարամյա հետազոտությունների որոշ արդյունքներ: Հոգեբանության նվաճումները շարադրվում են այնպես, ինչպես դրանք օգտագործվում են գիտական հետազոտությունների ընթացքում: Մեծ տեղ է տրված հոգեբանության և այլ գիտությունների կապերին, ինչպես նաև հոգեբանական գիտելիքների կիրառություններին կառավարման, քաղաքականության, մանկավարժության, բժշկության, իրավագիտության և այլ բնագավառներում: Աշխատության լեզուն մատչելի է, որի շնորհիվ այն կարող է օգտակար լինել ոչ միայն ուսանողներին և մասնագետներին, այլև հոգեբանության հարցերով հետաքրքրվող ընթերցողների ամենալայն շրջանակներին: