Մանկական հոգեթերապիա

Իրինա Խանամիրյան
«Մանկական հոգեթերապիա» ուսումնական ձեռնարկում ար­ծարծվում են հոգեբանական դժվարություններ ունեցող երեխա­ների հետ հոգեբանական խորհրդատվական աշխատանքի առանձ­նահատկությունները, պայմանները, արդյունավետությունն ապա­հովող հնարները: Անդրադարձ է կատարվում հոգեբանական տարբեր դժվարություններ ունեցող երեխաների և նրանց ծնողների հետ աշխատանքի կազմակերպմանը: Ձեռնարկը հասցեագրված է հոգեբան ուսանողներին, ասպի­րանտներին, տարբեր ոլորտներում երեխաների հետ աշխատող մասնագետներին: