Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն

«Բի Էս Սի» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոն և ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ