Ֆինանսական տեղեկատվություն կառավարման համար

Խմբագիրներ` Գ. Ե. Կիրակոսյան, Ա. Զ. Սարգսյան