Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ

Խմբագիր` Ա. Հարությունյան