Արտասահմանյան արվեստի պատմություն

Գլխավոր խմբագիր` Լեմս Ներսիսյան
Դասագիրքն ամփոփում է արտասահմանյան կերպարվեստի պատմության հետևողական շարադրանքը՝ սկսած նախնադարյան համայնական հասարակության ժամանակներից մինչև XX դարը: Նրանում ամենասեղմ ձևով քննության են առնվում արվեստի զարգացման առավել նշանակալի ժամանակաշրջանները, գնահատվում, տրվում է յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի բնութագիրը, նկարագրվում են արվեստագետ նկարիչների ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները, կյանքն ու գործունեությունը: Այն նախատեսված է միջնակարգ գեղարվեստական ուսումնական հաստատությունների, բուհերի համապատասխան բաժինների, սփյուռքի հայկական դպրոց-վարժարանների, քոլեջների սովորողների, ինչպես նաև արվեստասեր ընթերցողների լայն շրջանի համար: