Արտասահմանյան արվեստի պատմություն

Գլխավոր խմբագիր` Լեմս Ներսիսյան